Vacature huismeester

Per 1 december 2020 ontstaat er een vacature voor een huismeester (hij/zij/echtpaar). Het betreft een functie voor 8 uur per week.

Voor de huismeester is een dienstwoning beschikbaar. De huismeester vervult, namens de voogdij, de functie van primair aanspreekpunt voor de bewoners. Hiernaast bevordert de huismeester de goede sfeer in het hofje en verricht hij/zij lichte werkzaamheden in het kader van leefbaarheid en onderhoud.

Voor deze functie beiden wij een passende vergoeding aan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de voogdij, dhr. C.G. Tol,
tel: 06-19181243 of via E-mail: c.g.tol@sintanthonygasthuis.com

Het is nu niet meer mogelijk nieuwe sollicitaties in te sturen.

Functieomschrijving huismeester:

Algemene taken:

 • Toezicht op door derden uitgevoerde werkzaamheden
 • Het uitvoeren van lichte werkzaamheden
 • Een signalerende rol op het gebied van het nakomen van leefregels
 • Het wegwijs maken van personen die in opdracht werkzaamheden komen verrichten
 • Het in goede staat houden van de gemeenschappelijke gedeelten van het hofje
 • Het gangbaar en sluitbaar houden van deuren en ramen in de algemene gedeelten
 • Het verhelpen van kleine storingen aan algemene installaties
 • Het uitvoeren van overige kleine reparaties
 • Toezicht houden opdat in het algemene gedeelte geen motoren, (brom)fietsen, kinderwagens, goederen, pakketten of andere objecten worden geplaatst
 • Het algemene toezicht houden en vandalisme proberen te voorkomen
 • Het beheer van sleutels van alle woningen
 • Het ophangen van mededelingen van algemene aard op het mededelingsbord
 • De ogen en de oren van de voogdij zijn
 • Het hijsen en strijken en het schoonhouden van de vlag
 • Het eerste aanspreekpunt voor de bewoners.

Dagelijkse controle:

 • Dagelijkse controle op de goede werking van de gemeenschappelijke installaties.
 • Dagelijkse controle op het ‘in goede staat’ zijn van de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Het signaleren van eenvoudige onregelmatigheden (vuil, sociale overlast, beschadigingen en defecten) en  deze zelf oplossen of rapporteren hierover aan de voogdij.

Klachtenbehandeling:

 • Het in ontvangst nemen van klachten en het signaleren van storingen aan gemeenschappelijke installaties en het ondernemen van actie om de storingen en klachten te (doen) verhelpen
 • Het melden van klachten zoals glasbreuk, defect hang en sluitwerk, verstoppingen en lekkages

Het bewaken van de voortgang van de oplossing van genoemde klachten c.q. storingen

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29
Groningen