Stacks Image 41

Sint Anthony Gasthuis te Groningen

Stacks Image 84
Stacks Image 86

Het Hofje

In het Hofje zijn zoals aangegeven 39 woningen die worden verhuurd. Het zijn woningen die met name geschikt zijn voor een persoon, maar er zijn ook enkele die door twee personen kunnen worden bewoond.

Er is een grote variatie in grootte en inrichting. Alle woningen beschikken over een woonkamer waarin ook een keukengedeelte is opgenomen, een sanitair blok met toilet en douche en een slaapruimte. Sommige woningen hebben ook nog een zolderruimte.

Alle woningen zijn aangesloten op één (centrale) verwarmingsinstallatie. Deze zorgt ook voor de warmwatervoorziening in de woning voor de douche.

Er is een centrale wasserette met een wasmachine en droger. De bewoners kunnen er door middel van een muntjesautomaat gebruik van maken.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De woningen in het Hofje zijn voor het bepalen van de huur alle gewaardeerd volgens het huurpuntensyteem.
Bij het bepalen van de huur wordt ook rekening gehouden met de monumentenstatus van het Hofje.

Behalve de huur worden ook de kosten voor de centrale verwarming, de levering van warm water, de elektriciteitskosten voor de centrale voorzieningen en een gedeelte van de kosten van de huismeester bij de bewoners apart in rekening gebracht.

Het energiegebruik van iedere woning voor de verwarming wordt door middel van een elektronisch systeem gemeten.

Als u belangstelling heeft voor een woning in het Sint Anthony Gasthuis dan kunt u zich door inzending van het formulier aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst.

Er is een vrij lange wachtlijst. Het verloop is gering. Daarom heeft het geen zin om tussentijds te informeren of er een woning beschikbaar is/komt.

De Stichting

De Stichting Sint Anthony Gasthuis heeft ten doel:

a. Het beheer, de exploitatie alsmede de instandhouding van het haar toebehorend monumentaal erfgoed aan de Rademarkt 29 te 9711 CT Groningen (hofje met woningen met onder- en bijgelegen grond).
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
b. Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn.
c. Alle andere wettige middelen.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Postadres
Stichting Sint Anthony Gasthuis te Groningen
De Ring 31
9313 TE Leutingewolde

E-mail
voogdij@sintanthonygasthuis.com

Website
www.sintanthonygasthuis.com

Kamer van Koophandel 41009977
IBAN: NL40 INGB 0685 5821 08
BTW NL816643520B01