Stacks Image 41

Sint Anthony Gasthuis te Groningen

Stacks Image 76

Het Sint Anthony Gasthuis kent een voorste en een achterste hof (resp. rechts en links op de luchtfoto). De voorste hof omvat het oudste gedeelte van het Hofje. De achterste hof is tussen 1927 en 1930 gerealiseerd met de bouw van een aantal woningen.

De stichting Sint Anthony Gasthuis is de eigenaar van het Hofje.
De stichting kent als doelstelling het beheer, de exploitatie alsmede de instandhouding van het aan haar toebehorend erfgoed.

Het Hofje is een vast onderdeel van de ‘Hofjeswandeling’ langs een aantal van de historische hofjes in de stad Groningen (verkrijgbaar bij VVV-Groningen).

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan is de folder, waarin aan de hand van een rondgang een beschrijving van de geschiedenis en de bouwkundige kenmerken van het Hofje worden gegeven, herdrukt (gratis verkrijgbaar bij VVV-Groningen).